obraz

Chen Shi Taijiquan

CHEN YINGJUN - LANCKORONA
ZOSTAŁO NIEWIELE CZASU I KILKA WOLNYCH MIEJSC
tel. 605 237 027
obraz
obraz
NOT MUCH TIME AND FREE PLACES
22 - 26 . 06 . 2019
e-mail: chen@chen.org.pl

Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan

World Chen Taijiquan Association

Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan jest Organizacją Pożytku Publicznego, zajmującą się propagowaniem chińskiego systemu ćwiczeń zdrowotnych i samoobrony, nazywanego taijiquan, uprawianego od ponad 300 lat przez rodzinę Chen z Chenjiagou. Towarzystwo organizuje grupy, obozy szkoleniowe i seminaria, kontaktuje z instruktorami udzielającymi lekcji prywatnych, dostarcza wykwalifikowanych instruktorów innym podmiotom, a jego członkowie pomagają w organizacji seminariów międzynarodowych, a także stara się informować o nadchodzących wydarzeniach w tej dziedzinie.

Jaromir+kaligrafia

Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Wydziale XI Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000091575, REGON 356537454, NIP 677-22-14-649, mającą na celu rozpowszechnianie stylu Chen Tai Ji Quan w wersji nauczanej przez spadkobiercę stylu, Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga,zarówno jako rekreacji fizycznej, jak i systemu samoobrony. Członkiem Towarzystwa może zostać instruktor tego stylu, upoważniony przez osobę przyjętą do rodziny Chen i należącą do World Chen Tai Ji Association lub osoba, pragnąca podjąć pracę organizacyjną. Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan jest jednym z oficjalnych przedstawicieli World Chen Tai Ji Association w Polsce. Ma prawo do używania nazwy i godła WCTA - Poland i reprezentowania Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga.
WIĘCEJ INFORMACJI
Towarzystwo nasze jest również oficjalnym przedstawicielem w Polsce World Chen Tai Ji Association - Germany (co wynika z podpisanych umów) i pośredniczy w przyjmowaniu zapisów do tej organizacji oraz we wpłacaniu i przekazywaniu wszelkich należności, związanych z uczestnictwem w organizowanych przez nią imprezach i zgrupowaniach.
WIĘCEJ INFORMACJI


Przynależność do rodziny Chen: Jaromir Śniegowski

Instruktorzy: Jaromir Śniegowski, Marcin Zarek, Jacek Domagała.

STATUT STOWARZYSZENIA

CZAS SIĘ PRZEDSTAWIĆ

World Chen Taijiquan Association - Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan proponuje następujące rodzaje uczestnictwa w ćwiczeniach: Osobom zamieszkałym w miejscach dzialności Towarzystwa: udział w regularnie zbierających się grupach ćwiczebnych, organizowanych przez Towarzystwo, w uzupełniających weekendowych seminariach wyjazdowych (umożliwiających nadrobienie zaległości) i obozach wakacyjnych.
Tym, którym zajęcia uniemożliwiają systematyczny trening: lekcje prywatne, uzupełniane seminariami zamiejscowymi i obozem letnim, co pozwala ćwiczyć z rozmaitymi partnerami, mimo braku grupy ćwiczebnej.
Osobom zamiejscowym: lekcje prywatne, uczestnictwo w weekendowych seminariach w terenie oraz obozach wakacyjnych. Najkorzystniejszy wariant to nauka na obozie wakacyjnym i kontynuacja nauki na seminariach weekendowych.
Organizacjom i firmom, krzewiącym kulturę fizyczną i rekreację: współpracę w organizacji zajęć taijiquan, polegającą np. na dostarczeniu instruktora, informacji o prowadzonych przez niego zajęciach na stronie Towarzystwa, współorganizacji imprez, występach grupy pokazowej itp. Chętni do współpracy i nauki proszeni są o kontakt.

NASZE PROPOZYCJE

Seminarium Chen Yingjuna, czerwiec 2019, Lanckorona


obraz

Cena: 1 dzień – 50 €, 2 i 3 dni – 45 € /dzień, 3 i 4 dni – 40 € /dzień. Współmałżonkowie i osoby na utrzymaniu liczone są razem. Warunkiem rezerwacji miejsc jest wpłata vadium w wysokości 200 zł na konto Inteligo 50 1020 5558 1111 1124 9010 0004 do dnia 20 maja 2019 r. Lista wpłat to lista rezerwacji, nie ma innej. W Uwagach proszę wpisać "Seminarium Chen" i podać, w których dniach zajęć zamierzamy uczestniczyć. Vadium zostanie zwrócone wyłącznie po przybyciu na miejsce seminarium.

Utrzymanie we własnym zakresie. Proszę, dzwońcie bezpośrednio do lanckorońskich pensjonatów, które już znacie i lubicie, z rezerwacją last minute zawsze jest kłopot.


Seminarium Jana Silberstorffa, wrzesień 2019, Lanckorona

obraz

18-20.09.2020 r. Program w konsultacjach.


Chen Yingjun's lessons, June 2019, Lanckorona


Prices: 1 day – 50 €, 2 and 3 days – 45 € per day, 3 and 4 days – 40 € per day.

Please, call quickly to yours favorite hostels for accomodation or contact with organisators: chen@chen.org.pl


Jan Silberstorf's lessons, September 2020, Lanckorona

18-20.09. 2020. Program under construction.


CO CIEKAWEGO U NAS

World Chen Taijiquan Association – Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan
30 - 102 Kraków
ul. Ujejskiego 8/14
e-mail: chen@chen.org.pl
tel. 605 237 027

Numer rachunku bankowego Towarzystwa to:
Deutsche Bank PBC S.A.,
nr (PL) 26 1910 1048 2004 3955 1121 0001
Numer KRS 0000091575
Konto powyższe służy wyłącznie do przyjmowania składek członkowskich Towarzystwa
i darowizn na jego rzecz, oraz finansowania jego działalności statutowej. Wszelkie nieuzgodnione wpłaty będą traktowane jako darowizna na rzecz WCTA-PTRChen. Towarzystwo nie zwraca niezamówionych pisemnie materiałów ani nie odpowiada materialnie za materiały, których odbiór nie został pokwitowany.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Przekaż 1% naszej organizacji
E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP

PRZEKAŻ NAM 1% PIT

na stronie wykorzystano grafiki png - ślady pędzla: Grafika z pngtree.com