Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_001.jpg
640x480 JPEG, 45.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_002.jpg
640x361 JPEG, 27.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_003.jpg
640x372 JPEG, 28.2kB
1024x596 JPEG, 263kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_004.jpg
640x474 JPEG, 34.5kB
1024x759 JPEG, 332kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_005.jpg
640x480 JPEG, 32kB
1024x768 JPEG, 328kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_006.jpg
640x480 JPEG, 39.5kB
1024x768 JPEG, 386kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_007.jpg
640x393 JPEG, 33.3kB
1024x630 JPEG, 308kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_008.jpg
640x420 JPEG, 46.3kB
1024x672 JPEG, 390kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_009.jpg
640x407 JPEG, 28.7kB
1024x652 JPEG, 294kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_010.jpg
640x480 JPEG, 41.2kB
1024x768 JPEG, 408kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_011.jpg
640x470 JPEG, 49.3kB
1024x752 JPEG, 408kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_012.jpg
640x451 JPEG, 47kB
1024x722 JPEG, 401kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_013.jpg
640x418 JPEG, 32.7kB
1024x669 JPEG, 321kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_014.jpg
640x411 JPEG, 29.4kB
1024x659 JPEG, 294kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_015.jpg
480x640 JPEG, 44.3kB
768x1024 JPEG, 394kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_016.jpg
640x415 JPEG, 33.1kB
1024x664 JPEG, 311kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_017.jpg
640x409 JPEG, 47.3kB
1024x655 JPEG, 383kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_018.jpg
640x480 JPEG, 50.6kB
1024x768 JPEG, 475kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_019.jpg
640x480 JPEG, 51.6kB
1024x768 JPEG, 483kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_020.jpg
480x640 JPEG, 43.1kB
768x1024 JPEG, 380kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_021.jpg
640x480 JPEG, 54.1kB
1024x768 JPEG, 503kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_022.jpg
640x480 JPEG, 46.7kB
1024x768 JPEG, 448kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_023.jpg
640x480 JPEG, 52.1kB
1024x768 JPEG, 483kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_024.jpg
640x480 JPEG, 50.6kB
1024x768 JPEG, 472kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_025.jpg
475x640 JPEG, 41.6kB
760x1024 JPEG, 379kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_026.jpg
472x640 JPEG, 37.7kB
756x1024 JPEG, 363kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_027.jpg
640x458 JPEG, 45.7kB
1024x734 JPEG, 396kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_028.jpg
640x420 JPEG, 50.3kB
1024x672 JPEG, 415kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_029.jpg
516x640 JPEG, 55.3kB
826x1024 JPEG, 441kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_030.jpg
640x441 JPEG, 54.4kB
1024x707 JPEG, 462kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_031.jpg
640x441 JPEG, 48.8kB
1024x707 JPEG, 448kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_032.jpg
640x480 JPEG, 50.1kB
1024x768 JPEG, 480kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_033.jpg
640x480 JPEG, 32.2kB
1024x768 JPEG, 368kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_034.jpg
640x480 JPEG, 39.5kB
1024x768 JPEG, 405kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_035.jpg
640x480 JPEG, 42.6kB
1024x768 JPEG, 417kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_036.jpg
640x480 JPEG, 42.3kB
1024x768 JPEG, 420kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_037.jpg
640x407 JPEG, 35.2kB
1024x652 JPEG, 338kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_038.jpg
640x480 JPEG, 43kB
1024x768 JPEG, 427kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_039.jpg
640x480 JPEG, 38.8kB
1024x768 JPEG, 411kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_040.jpg
640x418 JPEG, 33kB
1024x670 JPEG, 348kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_041.jpg
640x463 JPEG, 58.9kB
1024x741 JPEG, 478kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_042.jpg
640x480 JPEG, 52.6kB
1024x768 JPEG, 480kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_043.jpg
640x480 JPEG, 52kB
1024x768 JPEG, 468kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_044.jpg
640x480 JPEG, 51.2kB
1024x768 JPEG, 460kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_045.jpg
640x480 JPEG, 47.6kB
1024x768 JPEG, 440kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_046.jpg
468x640 JPEG, 46.4kB
749x1024 JPEG, 390kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_047.jpg
640x421 JPEG, 44.7kB
1024x675 JPEG, 413kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_048.jpg
640x451 JPEG, 49.6kB
1024x722 JPEG, 440kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_049.jpg
640x429 JPEG, 58.7kB
1024x687 JPEG, 487kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_050.jpg
640x480 JPEG, 55.3kB
1024x768 JPEG, 512kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_051.jpg
640x453 JPEG, 37.1kB
1024x726 JPEG, 380kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_052.jpg
640x440 JPEG, 34.7kB
1024x704 JPEG, 341kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_053.jpg
640x443 JPEG, 32.9kB
1024x710 JPEG, 339kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_054.jpg
640x456 JPEG, 36.2kB
1024x730 JPEG, 368kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_055.jpg
640x404 JPEG, 33.8kB
1024x647 JPEG, 331kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_056.jpg
640x456 JPEG, 38.2kB
1024x731 JPEG, 367kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_057.jpg
640x462 JPEG, 39.8kB
1024x740 JPEG, 378kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_058.jpg
352x640 JPEG, 38.7kB
564x1024 JPEG, 326kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_059.jpg
480x640 JPEG, 41kB
768x1024 JPEG, 388kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_060.jpg
506x640 JPEG, 36.5kB
811x1024 JPEG, 363kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_061.jpg
485x640 JPEG, 34.5kB
777x1024 JPEG, 351kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_062.jpg
640x480 JPEG, 36.9kB
1024x768 JPEG, 405kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_063.jpg
480x640 JPEG, 54.2kB
768x1024 JPEG, 474kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_064.jpg
640x447 JPEG, 52.1kB
1024x716 JPEG, 460kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_065.jpg
640x462 JPEG, 54.1kB
1024x740 JPEG, 482kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_066.jpg
640x436 JPEG, 29.5kB
1024x698 JPEG, 309kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_067.jpg
640x480 JPEG, 66.6kB
1024x768 JPEG, 493kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_068.jpg
640x480 JPEG, 63.6kB
1024x768 JPEG, 480kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_069.jpg
640x480 JPEG, 68.1kB
1024x768 JPEG, 503kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_070.jpg
640x473 JPEG, 64.4kB
1024x758 JPEG, 463kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_071.jpg
640x425 JPEG, 56.5kB
1024x681 JPEG, 465kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_072.jpg
501x640 JPEG, 40.4kB
802x1024 JPEG, 373kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_073.jpg
473x640 JPEG, 36.4kB
757x1024 JPEG, 337kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_074.jpg
485x640 JPEG, 33.6kB
777x1024 JPEG, 323kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_075.jpg
490x640 JPEG, 42.8kB
785x1024 JPEG, 383kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_076.jpg
450x640 JPEG, 36.7kB
720x1024 JPEG, 331kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_077.jpg
640x436 JPEG, 33.2kB
1024x698 JPEG, 332kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_078.jpg
640x477 JPEG, 40.9kB
1024x764 JPEG, 377kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_079.jpg
640x488 JPEG, 47.8kB
1024x781 JPEG, 419kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_080.jpg
640x450 JPEG, 44.8kB
1024x720 JPEG, 406kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_081.jpg
640x455 JPEG, 41kB
1024x728 JPEG, 385kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_082.jpg
640x463 JPEG, 60.8kB
1024x741 JPEG, 501kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_083.jpg
640x480 JPEG, 48.5kB
1024x768 JPEG, 449kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_084.jpg
640x464 JPEG, 41.2kB
1024x743 JPEG, 398kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_085.jpg
640x440 JPEG, 35.9kB
1024x705 JPEG, 350kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_086.jpg
640x470 JPEG, 37.4kB
1024x753 JPEG, 371kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_087.jpg
640x438 JPEG, 55kB
1024x702 JPEG, 463kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_088.jpg
640x440 JPEG, 53.5kB
1024x704 JPEG, 443kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_089.jpg
640x409 JPEG, 35.4kB
1024x655 JPEG, 336kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_090.jpg
640x536 JPEG, 40.8kB
1024x858 JPEG, 371kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_091.jpg
640x480 JPEG, 46kB
1024x768 JPEG, 445kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_092.jpg
480x640 JPEG, 44.3kB
768x1024 JPEG, 395kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_093.jpg
480x640 JPEG, 42.9kB
768x1024 JPEG, 383kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_094.jpg
521x640 JPEG, 33.2kB
835x1024 JPEG, 316kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_095.jpg
473x640 JPEG, 30.1kB
757x1024 JPEG, 293kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_096.jpg
539x640 JPEG, 37.7kB
863x1024 JPEG, 356kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_097.jpg
531x640 JPEG, 39.9kB
850x1024 JPEG, 366kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_098.jpg
640x426 JPEG, 37.1kB
1024x683 JPEG, 348kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_099.jpg
640x463 JPEG, 40.6kB
1024x742 JPEG, 383kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_100.jpg
640x492 JPEG, 47.6kB
1024x788 JPEG, 414kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_101.jpg
640x480 JPEG, 43.2kB
1024x768 JPEG, 414kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_102.jpg
640x480 JPEG, 44kB
1024x768 JPEG, 424kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_103.jpg
640x480 JPEG, 45.9kB
1024x768 JPEG, 436kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_104.jpg
640x480 JPEG, 31.4kB
1024x768 JPEG, 313kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_105.jpg
640x513 JPEG, 59.5kB
1024x822 JPEG, 493kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_106.jpg
640x611 JPEG, 55.7kB
1024x979 JPEG, 498kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_107.jpg
640x457 JPEG, 51.2kB
1024x732 JPEG, 442kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_108.jpg
640x480 JPEG, 39.7kB
1024x768 JPEG, 424kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_109.jpg
640x498 JPEG, 52kB
1024x797 JPEG, 462kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_110.jpg
640x480 JPEG, 36kB
1024x768 JPEG, 376kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_111.jpg
486x640 JPEG, 28.8kB
779x1024 JPEG, 305kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_112.jpg
431x640 JPEG, 48.9kB
690x1024 JPEG, 395kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_113.jpg
466x640 JPEG, 30.5kB
747x1024 JPEG, 313kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_114.jpg
480x640 JPEG, 36.8kB
768x1024 JPEG, 366kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_115.jpg
515x640 JPEG, 48.7kB
824x1024 JPEG, 419kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_116.jpg
480x640 JPEG, 39.6kB
768x1024 JPEG, 375kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_117.jpg
514x640 JPEG, 38.4kB
823x1024 JPEG, 362kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_118.jpg
520x640 JPEG, 37.2kB
832x1024 JPEG, 346kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_119.jpg
640x480 JPEG, 57.3kB
1024x768 JPEG, 480kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_120.jpg
600x640 JPEG, 62.7kB
961x1024 JPEG, 512kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_121.jpg
640x480 JPEG, 49.6kB
1024x769 JPEG, 449kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_122.jpg
640x453 JPEG, 49.3kB
1024x726 JPEG, 440kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_123.jpg
640x480 JPEG, 54.9kB
1024x768 JPEG, 505kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_124.jpg
640x437 JPEG, 39.1kB
1024x700 JPEG, 368kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_125.jpg
640x454 JPEG, 42.4kB
1024x727 JPEG, 381kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_126.jpg
405x640 JPEG, 38.1kB
649x1024 JPEG, 337kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_127.jpg
480x640 JPEG, 50.4kB
768x1024 JPEG, 429kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_128.jpg
480x640 JPEG, 55.4kB
768x1024 JPEG, 457kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_129.jpg
453x640 JPEG, 44.4kB
725x1024 JPEG, 376kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_130.jpg
504x640 JPEG, 53.8kB
807x1024 JPEG, 452kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_131.jpg
480x640 JPEG, 57.6kB
768x1024 JPEG, 475kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_132.jpg
465x640 JPEG, 40.3kB
744x1024 JPEG, 369kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_133.jpg
465x640 JPEG, 34.8kB
744x1024 JPEG, 345kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_134.jpg
501x640 JPEG, 43.6kB
802x1024 JPEG, 382kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_135.jpg
640x501 JPEG, 52.7kB
1024x803 JPEG, 480kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_136.jpg
640x504 JPEG, 50.4kB
1024x807 JPEG, 464kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_137.jpg
640x474 JPEG, 53.7kB
1024x759 JPEG, 475kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_138.jpg
640x480 JPEG, 45.6kB
1024x768 JPEG, 443kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_139.jpg
640x480 JPEG, 46.1kB
1024x768 JPEG, 448kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_140.jpg
640x424 JPEG, 40.9kB
1024x679 JPEG, 376kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_141.jpg
640x424 JPEG, 39.5kB
1024x679 JPEG, 362kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_142.jpg
640x480 JPEG, 63.1kB
1024x768 JPEG, 470kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_143.jpg
472x640 JPEG, 40kB
756x1024 JPEG, 361kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_144.jpg
474x640 JPEG, 37.3kB
759x1024 JPEG, 360kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_145.jpg
476x640 JPEG, 35.5kB
763x1024 JPEG, 346kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_146.jpg
470x640 JPEG, 34.7kB
752x1024 JPEG, 337kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_147.jpg
478x640 JPEG, 34.4kB
766x1024 JPEG, 326kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_148.jpg
478x640 JPEG, 40.7kB
766x1024 JPEG, 377kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_149.jpg
478x640 JPEG, 34.5kB
766x1024 JPEG, 332kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_150.jpg
640x541 JPEG, 42.6kB
1024x867 JPEG, 409kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_151.jpg
640x436 JPEG, 33.2kB
1024x699 JPEG, 330kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_152.jpg
480x640 JPEG, 38.3kB
768x1024 JPEG, 355kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_153.jpg
640x480 JPEG, 36.6kB
1024x768 JPEG, 387kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_154.jpg
472x640 JPEG, 36.4kB
756x1024 JPEG, 349kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_155.jpg
640x481 JPEG, 44.4kB
1024x770 JPEG, 421kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_156.jpg
640x470 JPEG, 42kB
1024x752 JPEG, 403kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_157.jpg
394x640 JPEG, 38.3kB
631x1024 JPEG, 332kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_158.jpg
480x640 JPEG, 43.2kB
768x1024 JPEG, 383kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_159.jpg
473x640 JPEG, 38.5kB
757x1024 JPEG, 361kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_160.jpg
416x640 JPEG, 32.7kB
666x1024 JPEG, 301kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_161.jpg
451x640 JPEG, 48.6kB
722x1024 JPEG, 420kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_162.jpg
459x640 JPEG, 43.9kB
735x1024 JPEG, 387kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_163.jpg
480x640 JPEG, 42.6kB
768x1024 JPEG, 383kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_164.jpg
473x640 JPEG, 29.9kB
757x1024 JPEG, 312kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_165.jpg
475x640 JPEG, 28.9kB
760x1024 JPEG, 306kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_166.jpg
473x640 JPEG, 34kB
757x1024 JPEG, 346kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_167.jpg
640x496 JPEG, 40.5kB
1024x794 JPEG, 399kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2010, fot. Jagoda Kunikowska - lan2010_07_168.jpg
640x481 JPEG, 55kB
1024x770 JPEG, 462kB