Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m032.jpg
640x427 JPEG, 205.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m035.jpg
640x426 JPEG, 208.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m036.jpg
640x427 JPEG, 211.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m047.jpg
640x426 JPEG, 184.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m049.jpg
640x426 JPEG, 182.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m090.jpg
639x479 JPEG, 205.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m091.jpg
639x479 JPEG, 219kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m102.jpg
639x479 JPEG, 200.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m106.jpg
639x479 JPEG, 212.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m113.jpg
640x479 JPEG, 50.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m122.jpg
640x479 JPEG, 53.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m123.jpg
640x479 JPEG, 56.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m137.jpg
639x479 JPEG, 226.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m161.jpg
639x479 JPEG, 195.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m163.jpg
639x479 JPEG, 187.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Luhacovice,  XI/XII 2007, fot. Krzysztof Kesek - luh2007m180.jpg
640x426 JPEG, 184kB