Ceremonia przyjęcia uczniów «Zamkniętych Drzwi»

ceremonia w Świątyni Przodków

Pod koniec marca 2009 roku w Chenjiagou odbyło się międzynarodowe seminarium, prowadzone przez wielkiego mistrza Chen Xiaowanga, któremu pomagali obaj starsi synowie (Chen Jun i Chen Yingjun) oraz bratanek. W sali sportowej ośrodka treningowego rodziny Chen kilkadziesiąt osób z całego świata doskonaliło wykonanie form laojia yilu i erlu. Zakwaterowanie na miejscu, w dość spartańskim hotelu. Dla ludzi z Zachodu przeznaczone są specjalne pokoje z łazienkami, które przez Chińczyków uważane są za wyjątkowy luksus, jako że pokoje dla miejscowych są ich pozbawione. Również ogrzewanie uważane jest za rzecz zbędną. Jego rolę w pomieszczeniach dla ludzi z Zachodu pełni klimatyzator, po którego wyłączeniu temperatura w pomieszczeniu i na zewnątrz zaczyna się wyrównywać.

Uczestnicy mieli też okazję oglądnięcia pokazu w wykonaniu młodzieży, trenującej w Chenjiagou.

Szkolenie to było okazją do zorganizowania następnej ceremonii przyjęcia tzw. «uczniów zamkniętych drzwi», co – zgodnie z tradycją – jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny. Uroczystość odbywa się w świątyni przodków. Po uhonorowaniu założyciela i mistrzów stylu (Wielki Mistrz zapalił kadzidła i rozlał przed posągiem ryżowe wino) kandydaci składają określony etykietą pokłon przed posągiem Chen Wangtinga, twórcy stylu. Potem każdy (też z ukłonem) indywidualnie wręcza mistrzowi (często we własnym, rodzimym języku) petycję, napisaną na czerpanym, czerwonym papierze, która jest równocześnie zobowiązaniem do zachowania zasad szkoły, popularyzowania stylu na świecie i podporządkowania się metodom treningowym (a więc też do niewymyślania własnych, niezgodnych z systemem).

Wielki Mistrz Chen Xiaowang i Jaromir
     Śniegowski z dyplomem przynależności do 20. generacji rodziny

W zamian za to mistrz podaje uczniowi duży, czerwony dyplom, zaświadczający przynależność do 20. (w tym wypadku) generacji wojowników rodu Chen. Na koniec wszyscy składają pokłon starszyźnie rodu. Nad przebiegiem czuwa mistrz ceremonii, głośno wykrzykując komendy i wywołując kandydatów (po chińsku, tłumaczył go Han Jin Song z Australii). W trakcie na zewnątrz odpalane są petardy, a po świątyni snuje się dym z kadzideł.

Do ceremonii należy także złożenie (już w biurze ośrodka, nie w świątyni) ofiary 300 euro, przeznaczonej na konserwację i rozbudowę świątyni i innych budynków.

Pierwszy raz zdarzyło się w tym roku, że wielki mistrz Chen Xiaowang wydał na własny koszt bankiet na cześć nowo przyjętych członków rodziny w najlepszej restauracji w położonym nieopodal mieście Weishi, znanym z niezwykle zdrowej, energetyzującej kuchni. Wiele wykwintnych, delikatnych dań (no, może z wyjątkiem rozpływającej się w ustach golonki) popijaliśmy ryżowym i gronowym winem oraz herbatą, ku naszemu zdziwieniu serwowaną w wysokich szklankach, w jakich u nas podaje się lemoniadę.

Równocześnie odbywało się w niej przyjęcie na cześć nowo mianowanego gubernatora prowincji Henan. Jego uczestnicy – wraz z samym gubernatorem – zjawiali się na przyjęciu u mistrza, by złożyć mu uszanowanie i powinszować nowo przyjętym.

Moment wręczania dyplomu

A oto przyjęci w 2009 roku: Han Jin Song, Ingolf Peters, Jaromir Śniegowski, Krzysztof Kęsek, Lily Kwok, Liu Quan Jun, Liu Yu, Mensura Burridge, Andrey Serednyakov i Svetoslav Somov. Wśród nich dwu to Polacy, i to z Krakowa: Jaromir Śniegowski, prezes WCTA-PTRChen oraz Krzysztof Kęsek, prezes stowarzyszenia «Tradycja». Spis wszystkich przyjętych uczniów mistrza znajduje się na podstronie serwisu, poświęconego mistrzowi.

Rok przyjęcia nie decyduje o przynależności do innej generacji (na ogół mistrz z braćmi i współćwiczącymi to jedna generacja, a wszyscy jego uczniowie — następna). Nie wpływa też na starszeństwo przyjętych uczniów: tu decyduje, jak długo ktoś jest uczniem mistrza, to znaczy rok, w którym rozpoczął naukę.

Na zdjęciach: ceremonia w świątyni oraz Jaromir Śniegowski z wielkim mistrzem Chen Xiaowangiem i świeżo wręczonym dyplomem przynależności do rodziny przed wejściem do głównego, ostatniego pawilonu świątyni (zdjęcia Magda i Krzysztof Kęsek). Na ostatnim, autorstwa Tomasza Raganowicza, moment wręczenia dyplomu.



Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Taiji Quan
Oficjalna strona Towarzystwa: www.chen.org.pl,  e-mail: chen@chen.org.pl
Treść: Jaromir ŚniegowskiWykonanie stronyTadeusz Jasienski