Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Taijiquan

Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Wydziale XI Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000091575, REGON 356537454, NIP 677-22-14-649, mającą na celu rozpowszechnianie stylu Chen Tai Ji Quan w wersji nauczanej przez spadkobiercę stylu, Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga,zarówno jako rekreacji fizycznej, jak i systemu samoobrony.

Członkiem Towarzystwa może zostać instruktor tego stylu, upoważniony przez osobę przyjętą do rodziny Chen i należącą do World Chen Tai Ji Association lub osoba, pragnąca podjąć pracę organizacyjną.

Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan jest jednym z oficjalnych przedstawicieli World Chen Tai Ji Association w Polsce. Ma prawo do używania nazwy i godła WCTA - Poland i reprezentowania Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga.

Towarzystwo nasze jest również oficjalnym przedstawicielem w Polsce World Chen Tai Ji Association - Germany (co wynika z podpisanych umów) i pośredniczy w przyjmowaniu zapisów do tej organizacji oraz we wpłacaniu i przekazywaniu wszelkich należności, związanych z uczestnictwem w organizowanych przez nią imprezach i zgrupowaniach.Numer rachunku bankowego Towarzystwa to:

Deutsche Bank PBC S.A.,
nr (PL) 26 1910 1048 2004 3955 1121 0001

Numer KRS 0000091575


Po kliknięciu w link można wypełnić PIT z przekazem

Konto powyższe służy wyłącznie do przyjmowania składek członkowskich Towarzystwa i darowizn na jego rzecz, oraz finansowania jego działalności statutowej. Wszelkie nieuzgodnione wpłaty będą traktowane jako darowizna na rzecz WCTA-PTRChen. Towarzystwo nie zwraca niezamówionych pisemnie materiałów ani nie odpowiada materialnie za materiały, których odbiór nie został pokwitowany.


Siedziba Towarzystwa to:

Kraków, 30 - 102
ul. Ujejskiego 8/14
e-mail: chen@chen.org.pl


Statut Towarzystwa