WCTA - World Chen Xiaowang TaiJiQuan Association

WCTA
World Chen Xiaowang Taijiquan Association
www.chenxiaowang.com

WCTA - World Chen Xiaowang Taijiquan Association, zwana czasem Chen Xiaowang World Taijiquan Association, to organizacja o zasiętgu światowym, zrzeszająca ćwiczących styl Chen, utworzona przez Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga. Nie jest ona jeszcze sformalizowana. Prawem do nazwy i jej wykorzystania dysponuje (zgodnie z chińską tradycją) Wielki Mistrz. Osobowość prawną, władze i zatwierdzone statuty posiadają narodowe i lokalne stowarzyszenia, upoważnione przez Wielkiego Mistrza do używania nazwy WCTA. W wielu krajach istnieje ich po kilka. Informacje o działalności i zajęciach prowadzonych przez wielkiego mistrza Chen Xiaowanga na stronie www.chenxiaowang.com.

Wielki Mistrz Chen Xiaowang między synem, Chen Yingjunem a Jaromirem Śniegowskim
Wielki Mistrz Chen Xiaowang między Chen Yingjunem a Jaromirem Śniegowskim. Z tyłu Jan Silberstorff.

W Polsce prawo do reprezentowania WCTA, używania nazwy, logo, oraz do posługiwania się imieniem i wizerunkiem Wielkiego Mistrza w promocji swoich zajęć i organizacji posiadają wyłącznie osoby, przyjęte na ceremonii w Chenjiagou do rodziny Chen:

Do WCTA należą u nas dwie organizacje, różniące się statutem i terenem działania:

World Chen Xiaowang Taijiquan Association - Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan
(wśród jego założycieli są m.in. M.Baliński i J.Śniegowski)
http://www.chen.pl/

World Chen Taijiquan Association - Polska
(założona m.in. przez M.Balińskiego i J.Jodzisa).
http://www.chentaiji.pl/

Ich członkowie używają nazw i symboli tych organizacji, powoływać się na WCTA i osobę Wielkiego Mistrza mogą jednak wyłącznie dzięki upoważnieniu jednego z członków rodziny Chen.