Chen. Żywe taijiquan w klasycznym stylu
Spis treści

Podziękowania

 1. Wprowadzenie
  1. Przedmowa
  2. Przedmowa do tego wydania
  3. Uwagi co do książki
  4. Czym jest taijiquan?

 2. System taijiquan
  1. Kilka faktów do historii taijiquan
  2. Drzewo genealogiczne
  3. Czym jest qi
  4. Taiji - filozofia
  5. Taijiquan - sztuka walki
  6. Taijiquan - nauka o zdrowiu
  7. Taijiquan - ćwiczenie duchowe
  8. Techniki i zasady taijiquan
  9. Taijiquan i jego technika walki
  10. Taijiquan i jego trzynaście technik poruszania się
  11. Taijiquan i jego pięć kierunków poruszania się
  12. Oddychanie
  13. O dydaktyce uczenia się i nauczania
  14. Szkolenie motoryczne
  15. Wypośrodkowanie ruchów
  16. Ruchy wewnętrzne

 3. Styl Chen taijiquan
  1. System Chen taijiquan
   • Zhanzuang - stojąca kolumna
   • Chan si gong - ćwiczenia jedwabiu
   • Formy ręczne
   • Broń i formy z bronią
   • Formy ze sprzętem
   • Pchające dłonie
   • Zastosowania
  2. Formy taijiquan
   • Forma 19-ruchowa
   • Forma 38-ruchowa
   • Pierwsza forma "starego stylu"
   • Druga forma "starego stylu"
   • Pierwsza forma "nowego stylu"
   • Druga forma "nowego stylu"
   • Forma z mieczem
   • Forma z szablą
   • Forma z kijem/włócznią
   • Forma z halabardą
   • Forma z dwoma mieczami
   • Forma z dwiema szablami

 4. Taijiquan - w środku życia
  1. Trochę o yin i yang
  2. Taijiquan, zawody i problem osiągania sukcesu
  3. Błąd podwójnego obciążenia
  4. Taijiquan i seksualność. Czy sztuka życia potrzebuje sztuki miłości?
  5. Taijiquan na świecie - podsumowanie

 5. Taijiquan w zwierciadle medycyny
  1. Stanowisko medyczne tradycji chińskiej
   • Taijiquan i tradycyjna medycyna chińska
   • Tradycyjna Medycyna Chińska (TMC)
   • Wu xing
   • Substancje życiodajne
   • Jing luo
   • Diagnoza i terapia
   • Taijiquan (praktykowanie i oddziaływanie)
   • Taijiquan z punktu widzenia TMC
  2. Taijiquan w badaniach medycznych
   • Badania doświadczalne
   • Działanie zdrowotne taijiquan z punktu widzenia ćwiczących
   • Uzasadnienie badania i określenie jego celów
   • Grupa poddawana badaniom
   • Kwestionariusz i metodyka działań
   • Przeprowadzenie badania
   • Wyniki
   • Dyskusja
    • Analiza rytmu serca podczas formy 19-ruchowej przy uwzględnieniu rozmaitych obciążeń
    • Rytm serca
    • Uzasadnienie badania i określenie jego celów
    • Grupa poddawana badaniom
    • Przeprowadzenie badania
    • Wyniki
    • Dyskusja
    • Badania EMG podczas "jednoręcznych ćwiczeń rozwijania jedwabiu"
    • Uzasadnienie badania i określenie jego celów
    • Przeprowadzenie badania
    • Wyniki
    • Dyskusja

 6. Teksty patriarchów klanu Chen
  1. Wiersze i powiedzenia
  2. Ważne słowa o zastosowaniach w walce (yong wu yao yan) Chen Changxinga
  3. Pięć stopni rozwoju w taijiquan opracowane przez wielkiego mistrza Chen Xiaowanga
   • Pierwszy stopień gongfu w taijiquan
   • Drugi stopień gongfu w taijiquan
   • Trzeci stopień gongfu w taijiquan
   • Czwarty stopień gongfu w taijiquan
   • Piąty stopień gongfu w taijiquan
  4. Wywiad z wielkiim mistrzem Chen Xiaowangiem
  5. Ilustracje - techniki z wielkim mistrzem Chen Xiaowangiem

Słowo kończące
Słownik
World Chen Tai Ji Quan Association Germany
Wielki mistrz Chen Xiaowang
Mistrz Jan Silberstorff
Organizacja w Polsce