Fragment książki
Can si gong – ćwiczenia Rozwijania Jedwabiu

Can si gong, dosłownie «Ćwiczenie Jedwabnika» zawiera esencję taijiquan. Wszystkie ruchy, ćwiczenia, zastosowania i techniki tu mają swój wzorzec. Stworzone przez wielkiego mistrza Chen Xiaowanga w oparciu o zasady tradycyjnego treningu can si gong (ang. reeling silk – «rozwijany jedwab» (lub «rozwijanie jedwabiu» w domyśle: rozwijanie jedwabnej nici – przyp. red.) miało być ćwiczeniem podstawowym dla początkujących. Szybko okazało się, że ćwiczenie to powinno być ważną częścią treningu także w przypadku zaawansowanych. Praktykując Stanie jak Słup uczymy się wypośrodkowywania, budzenia energii, zbierania jej w ciele i «rozpuszczania jej w jedności». Ten stan jest punktem wyjścia dla can si gong. Zaczynamy poruszać się, nie tracąc osiągniętego wypośrodkowania i jedności energetycznej. Energią w ciele kieruje się w bardzo specjalny sposób. Poruszamy się tak, by z jednej strony nie utracić prastanu wuji, a z drugiej dzięki właściwym ruchom stymulować odpowiadający im, prawidłowy przepływ energii. Wszystkie części ciała muszą działać razem. Nie można przy tym zapominać o umyśle. Jeden mały błąd, niewielkie rozproszenie uwagi i przepływ energii zostaje zaburzony, porwany, «złamany». Przypomina to odwijanie nici z kokonu. Jeśli naciągnę zbyt mocno, to ją zerwę. Jeśli za słabo, to się sklei. Stąd wywodzi się nazwa ćwiczenia. W klasycznych tekstach powiedziano «przeciągnąć nić przez dziewięciokrotnie zagiętą dziurkę w perle». Chodzi o połączenie ruchu i uwagi, działanie delikatne , ale zdecydowane i skoordynowane, by nić się nie zablokowała i odnalazła drogę, by była posuwana, a nie ciągnięta. Tak jest i w naszym ćwiczeniu. Jeśli przeniesiemy to na postępowanie w trakcie ćwiczenia, to chodzi o uwolnienie ciała od blokad i ruch miękki, ale nie powodujący utraty właściwej struktury. Energia płynie swobodnie.

Ruchami kierujemy tak, by energia przepływała przez nasze ciało w odpowiedni sposób. Uczymy się nie tylko budzić i wzbogacać energię, ale i kontrolować ją. To ostatnie ma szczególne znaczenie, jeśli mamy odnieść jakiś pożytek. Chcemy przecież rozwinąć umiejętności ważne dla zdrowia, samoobrony, czy w jakimś jeszcze innym celu – musimy się zatem nauczyć kontrolowania energii. Dopiero wtedy możemy ją wykorzystać.

Ruchy tego ćwiczenia można określić jako dość łatwe; po treningu Stania jak Słup zaczynamy jedną ręką wykonywać ruchy w postawie stojącej. Jeśli to opanujemy, tzn. kiedy potrafimy zastosować zasadę can si gong, następuje trening ruchów obu rękami i z krokami. Po raz drugi w życiu uczymy się stać w pozycji wyprostowanej i zaczynamy pierwsze próby chodzenia. Tym razem jednak według zasady. Zasady taiji.